Stavebnice Puryko vznikla v designerském studiu Hramota pod vedením sochaře Ladislava Plíhala. 

Koncept stavebnice je postaven na délkovém kontrastu dvou základních segmentů stavebnice. Větší z nich tvoří osminásobek délky kostky o rozměru 36x36x18mm. Tato kombinace umožňuje vytvářet nezvykle rozměrné stavby v poměrně krátké době. Stavebnice byla později doplněna o tři další podtypy kostek v poměru 2/1, 4/1 a 6/1. V závěrečné fázi jsme pro dokonalou tvarovou ucelenost staveb sadu doplnili o kostku velikosti 1/2 základní kostky.